Search form

Lúka 17:19

19Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ oꞌdo máa née kɨ́dí, “Gɨ zɨ́a bɨ ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo go ní, Lomo yomo yị́ị go, ndáꞌba yị́ eyị́ mu ꞌbe.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index