Search form

Lúka 17:26

26“Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Mááyí ndáꞌbaógụ sɨmɨ a ní, mɨméngị ledre ꞌbɨ ꞌyịmaꞌdí e nɨ ídí ené cé káa zɨ́ ledre kóo ꞌyị e ndịsịnɨ́ méngị a sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo ꞌbɨ Nówa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index