Search form

Lúka 17:29

29Sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Lóto kɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené e olụ́ogụnɨ́ gɨ sɨmɨ Sodóma ní, zɨ́ Lomo kasaogụ phoꞌdụ kɨ́ mɨnguṛogó so phoꞌdụ bɨ ndịsịnɨ́ ndóló a barụ́tụ ní gɨ komo ere ndị́sị éꞌdịné zɨ́ ꞌyị ga bɨ kóo ore ní áṛáónzó royé mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index