Search form

Lúka 17:32

32Ídísé sómụ́ndíki ledre bɨ kóo mengị meꞌbe Lóto ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index