Search form

Lúka 17:33

33Togụ́ ꞌyị ya née ili ndị́sị lódụ́ kacɨ́ma wá káa bɨ née nɨ úyu yá, omo ené e wá. ꞌYị bɨ ya née nɨ lódụ́ kacɨ́ma, abú née uyu yá mengị éyị́ wá ní, uyu ené e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index