Search form

Lúka 17:35

35Kará e gbre nɨyí do bi ụ́sụ éyị́, Lomo nɨ ꞌdíꞌbi wo bɨ ṇguṇgu ledremá go ní, zɨ́a ótoómo eze a née kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index