Search form

Lúka 17:9

9Sɨmɨ ledre ga gére née mbá, mongụ́ ꞌyị née utúasá ené íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ ꞌyị moko née wá gɨ zɨ́a née moko bɨ ogụ gɨ roa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index