Search form

Lúka 18:41

41“Éyị́ bɨ íli máídí méngị a zɨ́yị ní ꞌdi?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ngére, máíli lá dụụ́ lúrú bi.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index