Search form

Lúka 19:34

34Zɨ́ye úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ngére iline.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index