Search form

Lúka 2:11

11Aránɨ́ gáa owụ́ go zɨ́se wo bɨ nɨ ídí ꞌYị yómo ꞌyị e ní, sɨmɨ Beteléme gara bɨ kóo Dawídi nɨ sɨmɨ a ngére ní. Nɨ Kɨ́résịto kpá Ngére.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index