Search form

Lúka 2:12

12Togụ́ ndérésé yá, ásé ndíki owụ́ maꞌdáa mɨkụ́ṛụ́kụné sɨmɨ mbílí bongó otonɨ́ wo go kɨ́e sɨmɨ kuṛungbú bɨ bangá e ndịsịnɨ́ ánu éyị́ sɨmɨ a ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index