Search form

Lúka 2:16

16Zɨ́ye ndéréógụyé íri ndíki Maríya kɨ́ Yoséfa kɨ́ síṛí owụ́ mɨꞌdúꞌduné sɨmɨ kuṛungbú tɨ́ káa zɨ́ bɨ ukunɨ́ zɨ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index