Search form

Lúka 2:17

17Sɨmɨ bɨ nderé ndikinɨ́ owụ́ née tɨ́ kenée ní, zɨ́ye lị́kpị́ ledre bɨ mengị roné zɨ́ye gɨ ro owụ́ née ní ní mbá zɨ́ Maríya kɨ́ Yoséfa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index