Search form

Lúka 2:2

2Née kóo mɨzefị ólo ꞌyị e bɨ olonɨ́ sɨmɨ bɨ Korịnị́yo nɨ gávana sɨmɨ ngíti gara ꞌbɨ Róma kɨ́ ịrịné Sụ́rịya ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index