Search form

Lúka 2:23

23Nɨ mɨékéne sɨmɨ lorụ ꞌbɨ Lomo kɨ́dí, “Owụ́ndíká ga bɨ yaꞌdá e ní, idínɨ́ ndéré kɨ́ye zɨ́ Lomo,”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index