Search form

Lúka 2:25

25Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, ngoko oꞌdo nɨ kóo bo sɨmɨ Yerụsaléma ore kɨ́ ịrịné Simiyóna, nɨ ꞌyị bɨ iꞌbí roné za mbá zɨ́ Lomo ní. Oꞌdo née nɨ mɨꞌdúcuné kɨ́ ꞌDówụ́ Lomo, kacɨ́ kadra mbá ndịsị óto komoné gɨ ro Kɨ́résịto zɨ́a ógụné yómo Isɨréle e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index