Search form

Lúka 2:28

28Zɨ́ Simiyóna ị́mbị́ wo do íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo gɨ roa kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index