Search form

Lúka 2:3

3Zɨ́ ꞌyị e ndị́sị ndéréye sɨmɨ gara eyé e gɨ ro do ólo yée íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index