Search form

Lúka 2:35

35Nɨ ꞌdódoógụ ledre ga bɨ do mɨmbéꞌde ngíti géyị ꞌyị e ní mbá. Gɨ zɨ́ kéyị née, mɨmbéꞌdeyị́ nɨ karanée ꞌdécị kɨ́ lúrú ndúwú wo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index