Search form

Lúka 2:36

36Ngíti nébị nɨ kóo kpá bo ngoko kára kɨ́ ịrịné Ána nyị́ Fanuwéle gɨ sɨmɨ kúfú bɨ ndolonɨ́ Aséra ní. Nɨ kára umbu. Ofụ́nɨ́ royé kɨ́ oꞌdo ꞌbɨ ené mengịnɨ́ sɨmɨbi lá dụụ́ ịnyị doa gbre (7) geré zɨ́ oꞌdo ꞌbɨ ené née úyu ené.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index