Search form

Lúka 2:37

37Zɨ́a ndị́sịné gɨ kacɨ́ oꞌdo ꞌbɨ ené née kɨ́ sɨmɨbi cị́ eso doa eso (84). Otoomo ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo wá, ndịsị íni ini kɨ́ órụ́ tarané zɨ́ Lomo kɨ́ ndụlụ kɨ́ kadra mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index