Search form

Lúka 2:39

39Sɨmɨ bɨ Yoséfa e kɨ́ Maríya mengịonzónɨ́ ledre bɨ lorụ ꞌbɨ Lomo ili zɨ́ye méngị a ní go ní, zɨ́ye ị́nyịyé ndáꞌbalúgu royé ꞌbe sɨmɨ Nazeréta sɨmɨ Galiláya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index