Search form

Lúka 2:43

43Nda go gɨ do kacɨ́ ayímbi, zɨ́ mbágáa ị́nyịyé ndáꞌbalúgu royé ꞌbe, ábuwá Yésụ idíaká go cịkị ꞌdáꞌba sɨmɨ Yerụsaléma owonɨ́ eyé e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index