Search form

Lúka 2:45

45Má, ndikinɨ́ eyé wo wá. Zɨ́ye ị́nyị ndáꞌbalúgu royé drú ꞌdáꞌba sɨmɨ Yerụsaléma ndéré lúrú bi gɨ roa íri.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index