Search form

Lúka 2:49

49Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ mbágáne kɨ́dí, “Ndị́sịsé gámásóꞌdo máa gɨ ro ꞌdi? Ówosé esé bɨ kɨ́dí ili zɨ́ma ndị́sị ndị́sịmá sɨmɨ ꞌdị́cị́ ꞌbɨ Babá ní wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index