Search form

Lúka 2:50

50Owo ꞌdiꞌbinɨ́ eyé ledre gɨ sɨmɨ ledre bɨ uku née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index