Search form

Lúka 2:6

6Sɨmɨ bɨ nɨyí aka cịkị íri ní, zɨ́ sịndị́ kadra ené ꞌbɨ árá go útúásáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index