Search form

Lúka 2:8

Maláyika ꞌbɨ Lomo ogụ zɨ́ ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e

8Sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e nɨyí kóo gbóo kɨ́rɨ́ née ndị́sị ꞌbáꞌbá bangá eyé e kɨ́ ndụlụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index