Search form

Lúka 2:9

9Zɨ́ maláyika ꞌbɨ Ngére Lomo ógụné zɨ́ye íri, zɨ́ rokoꞌbụ ꞌbɨ Lomo óṇgó bi cigíye gbaá wéé, zɨ́ ngịrị méngị yée kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index