Search form

Lúka 20:30

30Zɨ́ gbreyé kpá ꞌdíꞌbi wo zɨ́a kpá úyuné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index