Search form

Lúka 20:42

42Dawídi maꞌdáa uku kóo go kpá cụ́ kɨ́ tarané sɨmɨ Keꞌbị ꞌbɨ Dawídi e kɨ́dí,

“ ‘Ngére Lomo uku kóo ledre zɨ́ Ngére ꞌyị yómo ꞌyị e kɨ́dí,

“Ndị́sị do sị́lị́ma ꞌbɨ anú ona

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index