Search form

Lúka 21:14

14Sɨmɨ bɨ ꞌdiꞌbinɨ́ sée go ní, ndásé sómụ́ ledre gɨ ro ledre bɨ ásé úku a gɨ ro zɨ́se ómosé ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index