Search form

Lúka 21:18

18Abú ledre e nɨyí karanée méngị sée kenée ndotó, ꞌyị óto sị́lị́ne ndaá ro trịdrịsé wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index