Search form

Lúka 21:2

2Zɨ́a kpá lúrú ngíti kára bɨ nɨ kára umbu ní kɨ́ ndéré íꞌbí ꞌbɨ ené odụ owụ́ késị́ bɨ zɨ́ne ní ꞌdé káa do tákpásị́lị́ ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index