Search form

Lúka 21:20

20“Togụ́ lúrúsé mongụ́ gara bɨ Yerụsaléma, ezeokóga toro ꞌdikínɨ́ go gbaá kɨ́ okó, ídísé ówo a kɨ́dí née go bizóró.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index