Search form

Lúka 21:22

22Née go sịndị́ kadra zɨ́ éyị́ ga bɨ kóo ekénɨ́ ledreyé sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní méngị royé tɨ́ káa zɨ́ bɨ ekénɨ́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index