Search form

Lúka 21:25

25“Lárá ledre nɨyí méngị roné komo ere. Toso kadra kɨ́ toso éfé kpá kɨ́ toso kele e nɨyí óyólóꞌbó royé mbá kpị́. Nda gɨ ore, zɨ́ mɨngburoko ngbuṛu e ndị́sị kádayé kɨ́ kúkúye kɨ́ rokoꞌbụyé. Zɨ́ mɨmbéꞌde ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá mbá ndị́sị léꞌbéne kpị́kpị kpị́kpị kpị́kpị gɨ zɨ́ ngịrị ledre née.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index