Search form

Lúka 21:28

28Éyị́ ga bɨ máúku ledreyé née, sɨmɨ bɨ nɨyí go méngị royé ní, ídísé tóro ngbúó gɨ zɨ́a sịndị́ kadra bɨ zɨ́ Lomo ꞌdíꞌbióyó sée gɨ sɨmɨ ꞌdoꞌdó ní nɨ go gbóo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index