Search form

Lúka 21:29

29Zɨ́ Yésụ úku muruwayi zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Lúrúsé aka bongó née kpá kɨ́ ngíti géyị kágá ga gére.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index