Search form

Lúka 21:30

30Togụ́ lúrúsé mbufu nɨyí go ndị́sị ụ́ꞌbụ yá, ídísé ówo a kɨ́dí iní nɨ go gbóo gɨ ro ndáꞌbaógụ éꞌdị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index