Search form

Lúka 21:32

32Zɨ́ Yésụ kpá úku ngíti ledre kɨ́dí, “Maꞌdíi, ledre ga bɨ máúku yée née mbá, ndaá ꞌbɨ ené bɨ ya kɨ́dí nɨyí méngị royé sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ nɨyí trịdrị ba uyuonzónɨ́ royé go ní wá, nɨyí lúrú a cụ́ kɨ́ komoyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index