Search form

Lúka 21:33

33Abú do sogo káṇgá kɨ́ ere nɨyí ụ́kụ́ yá, ledre amá ụkụ́ enée wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index