Search form

Lúka 21:34

34“Káa zɨ́ bɨ goó kenée ní, ndásé ndị́sị lị́gị rosé dụụ́ sómụ́ ledre éyị́ mɨánu kɨ́ éyị́ mɨéwé e kpá kɨ́ ledre ꞌdoꞌdó ga bɨ nɨyí ndị́sị kɨ́ ndíki sée ní wá, káa bɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ ledre ga bɨ máúku yée zɨ́se née nɨ lị́yị sée mɨlị́yị ke.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index