Search form

Lúka 21:35

35Ledre ga bɨ máúku yée née nɨ lị́yị ꞌyị e mɨlị́yị káa zɨ́ éyị́ ndụrụ ne rụ doyé ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index