Search form

Lúka 21:36

36Gɨ zɨ́ kéyị née, ídísé ídí fú lá nzíyisé kacɨ́ kadra mbá. Ídísé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo idí íꞌbí rokoꞌbụ zɨ́se, gɨ ro zɨ́se ndị́sị tórosé ngbúó gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí nɨ ndáꞌbaógụ ndíki sée sɨmɨ a ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index