Search form

Lúka 21:5

Yésụ ukuꞌdodo ledre ga bɨ nɨyí méngị royé ní

(Lúrú kpá Matáyo 24:1,2, Márɨko 13:1,2)

5Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ndị́sị ódroyé gɨ ro ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo bɨ oꞌbónɨ́ bɨlámáne kpá kɨ́ bɨlámá tutú e ní. Zɨ́ye kpá ndị́sị ódroyé gɨ ro bɨlámá éyị́ ga bɨ ꞌyị e iꞌbínɨ́ yée zɨ́ Lomo ní. Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index