Search form

Lúka 21:7

7Gɨ zɨ́ ledre bɨ Yésụ uku zɨ́ye kenée ní, zɨ́ye ị́nyịyé ndúꞌyú lúgu wo kɨ́dí mongụ́ ꞌyị, “Ledre máa née nɨ méngị roné née kɨ́ be ꞌdi? Éyị́ bɨ nɨ ꞌdódo a zɨ́ze kɨ́dí ledre ayí go méngị roné kenée ní ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index