Search form

Lúka 21:8

8Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mɨzefị éyị́ bɨ mááyí úku a zɨ́se ní nɨ komosé idí ídí rosé. Ndásé ótoómo ꞌyị e zɨ́ye lóndo sée kɨ́dí yée nɨyí go máa Kɨ́résịto ní wá. Nɨyí kpá úku ledre kɨ́dí ba go sịndị́ kadra bɨ zɨ́ Lomo ídíne ngére do ꞌyị e sɨmɨ a ní. Ndásé ṇgúṇgu ledre née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index