Search form

Lúka 22:31

Yésụ esị sị́lị́ne komo Simúna Pétero

(Lúrú kpá Matáyo 26:31-35, Márɨko 14:27-31, Yiwáni 13:36-38)

31Zɨ́ Yésụ ị́nyịné úku ledre zɨ́ Simúna kɨ́dí, “Lúrú aka Simúna, Satána yeme roné go gɨ ro úzu yị́ị oꞌbụóꞌbụ káa zɨ́ mɨgombị mengị moko ne ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index