Search form

Lúka 24:11

11ꞌYị ga gére née ṇguṇgunɨ́ eyé kóo ledre bɨ kará ga gére née ukunɨ́ ní wá. Somụ́nɨ́ yaá kará ga gére née ukunɨ́ yị́ eyé née ngbékpị́ ledre.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index